ÙÏÂ˯-‰Ó˜ÂÌ Ï‡˘ÈÌ ˘‡Â‰·ÈÌ ÓÁ˘·ÈÌ ‰ÁÏ Ó 8/1997
Ó·ˆÚÈÌ ˘¯ˆÈÌ Î¯‚Ú ·‡˙¯ ÂÁ˘Â· Ï˘ÈÌ Ï· ÂÏˆÏ:
  • Buy AORUS Z370 Gaming MB and get Far Cry 5...
  • ˜ Ӈ¯Ê ‡˘ ÚÌ ÁÏÂÔ + ÒÙ˜ ‡˘ ˜·Ï ¯ˆÂÚ˙ Ï„ÈÌ ÏÙÈ ·Áȯ˙ÎÌ - Ú„ ‚Ó¯ ‰ÓχÈ
  • ÁÂψ˙ ÙÏÂ˯ HyperX ÚÌ ÎÏ ÓÚ¯Î˙ ÓÁ˘· Ï‚ÈÈÓÈ‚. È˘ ·ÎÏ ‰ÓÈ„Â˙. Òٯ Ï ‡ÈÊ ˙¯ˆÂ.

- -

.
4-Bay NAS, Marvell ARMADA-385 1GHz (Dual-Core) Pro...
654/667
4-Bay NAS with 8TB (4x2TB ST2000VX008), Marvell AR...
1981/2021
8-Bay - High-performance 10GbE-enabled business NA...
7255/7403
.

4-Bay - home and SOHO NAS for personal cloud and s...
1434/1463

- -APC
ATEN
deko
DELL
EATON
G-Technology
HP
HPE
IBM
Lenovo
Lugar
Microsoft

NAS
Addonics
Agestar
ASRockRACK
ASUSTOR
CalDigit
CTERA
D-Link
DELL
Drobo
EMC
HP
IBM
Lenovo
Promise
QNAP
Seagate
Sedna
Shuttle
SNT
Vantec
Western Digital
ZyXEL


ASRockRack
Compulab
DELL
HP
HPE
IBM
Intel
Lenovo
LG
Supermicro

BareBone
ASUS
Supermicro

-
-
> 
>  NAS
> 
> BareBone
VoIP

:

?

. . " ". .

?

. . . ( )

?

. !!!

?

. . 20000 . .

? ? ?

, 100 . . / "" .

?

() . 15 45 . , . . . .

?

...

?

...